The Strategy of Digital Marketing

1 Dag Masterclass
Postgraduate certificaat
EUR 590,-

“The essence of strategy is choosing what not to do.” – Michael Porter

Stel dat iemand in een gesprek drie keer van taal wisselt, het ene moment indringend spreekt en het ander moment begint te fluisteren, en inhoudelijk nog drie keer van thema wisselt. Veel bedrijven doen niet anders.

Marketing en Communicatie zou niet slechts een afdeling in je bedrijf moeten zijn. Marketing is verweven met de hele strategische roadmap van iedere organisatie. Het vereist een duidelijke visie, kennis van de omgeving waarin je opereert en kennis van je doelgroep, en is de taal die je spreekt en de manier waarop je je klanten benadert. Het is deel van het DNA van je bedrijf.

Er is dan ook geen “standaard” marketing methodiek die je op elke organisatie kunt toepassen. Een organisatie behoort identiteit te hebben om bestaansrecht te hebben en houden, en marketing vloeit voort uit die identiteit. In het vak “Corporate Strategy and Marketing” worden heel concreet identiteit, visie en strategie in verband gebracht met vormen van marketing en communicatie. Vooral het herleiden van financiële en strategische doelstellingen aan hand van een bestaande visie staat hierbij centraal.

Het volgen van deze Masterclass leidt tot een postgraduate level certificaat van de Maastricht School of Management, Nederlands oudste Business School behorend tot de top 2% geaccrediteerde Business Schools wereldwijd.

De volgende Masterclass wordt gehouden op vrijdag 9 juni 2017 in het gebouw van de Maastricht School of Management, Endepolsdomein 150, 6229 EP Maastricht.

Aanmelden Masterclass

TMLA Masterclasses worden afgerond met een certificaat van de Maastricht School of Management. Om toegelaten te worden tot de Masterclass dient daarom een beknopt CV te worden gestuurd naar: masterclass@tmla.nl onder vermelding van de titel van de betreffende Masterclass. Vul aub uw gegevens in in onderstaand formulier, en onze afdeling admissions neemt binnen 3 werkdagen contact met u op.


Nogmaals dank voor uw interesse.

Sandra A.F. Kolkman
Head of Admissions